Jednotný bezpečnostní standard v celé Evropě

 

REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.

Typy skartace

- dokumenty

- CD, DVD

- hardisky

Dokážeme skartovat jakékoliv dokumenty a digitální media. Likvidace při dodržení všech bezpečnostních norem a pravidel je naše cesta k naším zákazníkům.Charakteristika

- likvidace písemností a elektronických nosičů dat

- ekologická likvidace dokumentů

- mechanická likvidace dokumentů a datových nosičů

- důvěryhodná likvidace již nepotřebných dokumentů

- skartace označuje odstranění nepotřebných dokumentů ze spisovny původce

- vystavení protokolu o skartaci

- profesionální přístup skartování dokumentů

- speciální skartovací stroje jsou přizpůsobeny hromadné skartaci

Kontaktujte nás pro více informací