Systém

Legislativa, politika integrovaného systému, politika bezpečnosti informací

Uzavřený systém bezpečné externí likvidace nosičů dat REISSWOLF je provozován podle jednotných bezpečnostních standardů – s respektováním přísnějších regionálních zákonů či norem.
Dodržování standardů bezpečnosti je kontrolováno poskytovatelem a příjemcem franchisingu, zákonem stanoveným dozorčím úřadem a samozřejmě i zákazníkem. Součástí reglementu REISSWOLF v ČR jsou norma DIN 66399  a příslušné zákony.
Legislativa
Ve společnosti REISSWOLF je ustanoven Bezpečnostní ředitel, který je odpovědný za dodržování platných právních předpisů o ochraně dat a utajovaných informací.
Politika integrovaného systému
Společnost REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o. je již řadu let spojována s vysokými bezpečnostními standardy, spolehlivostí a kvalitou poskytovaných služeb. Proto s cílem rozvoje společnosti a zvyšování prestiže značky REISSWOLF® vyhlašuje vedení společnosti tuto politiku kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti informací a hospodaření s energií:

• naším cílem je docílit dlouhodobého rozvoje a prosperity společnosti a pokračovat v budování naší pověsti uznávaného profesionálního a spolehlivého partnera s celorepublikovou působností

• pravidelně sledujeme požadavky a přání našich zákazníků a zajišťujeme případně řešení na míru, která jsou profesionální, bezpečná, hospodárná, ekologická, v souladu se zákonnými předpisy a přísnými bezpečnostními standardy společnosti

• snažíme se o stálé zvyšování kvalifikace a zkušeností zaměstnanců odborným výcvikem a poskytováním informací zaměřených kromě jiného na ochranu životního prostředí, kvalitu prováděných služeb, bezpečnost informací a na úsporu energie

• používáme takový systém likvidace, který končí ekologickým zpracováním, a tím šetříme životní prostředí

• zajišťujeme preventivní opatření při dodržování bezpečnostních standardů, technicky i ekonomicky optimální řešení bezpečnostního systému vždy provádějí pouze odborně způsobilí a prověření zaměstnanci

 

• neustálým sledováním environmentálních aspektů a pravidelným vyhodnocováním jejich dopadů na životní prostředí se snažíme o minimalizaci dopadů činností společnosti na životní prostředí

• zavazujeme se k racionálnímu, efektivnímu a trvalému snižování energetické náročnosti našich objektů

• podporujeme nákup energeticky úsporných produktů a služeb

• posilujeme vědomí závažnosti energetického managementu, kladení důrazu na poskytování kvalitních služeb a ve všech fázích realizace zakázky uplatňujeme prevenci vad před jejich odstraňováním u všech zaměstnanců a zainteresovaných osob

• zavedení integrovaného systému managementu nám pomáhá k trvalému zlepšování ve všech oblastech našich činností a zejména ve zvyšování kvality, v péči o životní prostředí, bezpečnosti informací a energetické úspory

• vedení společnosti se tímto zavazuje k zajištění dostupnosti zdrojů potřebných k rozvíjení a uplatňování zavedených systémů managementu a k neustálému zlepšování jeho efektivnosti

Výše uvedená politika integrovaného systému managementu je závazná pro všechny zaměstnance.

 

V Kralupech nad Vltavou dne 13. 4. 2017

Ing. Vlastimil Balín
představitel pro integrovaný systém,
jednatel společnosti

Zelená firma

Iso

Iso

ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN EN ISO 27001:2014

ČSN EN ISO 50001:2012

Oddělovač

REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.
U Dýhárny 1162
278 01 Kralupy nad Vltavou

Email: rw@reisswolf.cz
Telefon:

(+420) 315 722 821

(+420) 773 01 02 03

 

FacebookInstagramLinkedInYoutube

Kontaktujte nás
Děkujeme vám za váš zájem o naše služby v oblasti skratace, archivace a digitalizace. Zavolejte nám nebo napište pro bližší informace.
+420 773 01 02 03
obchod@reisswolf.cz
x