Systém

Legislativa, politika integrovaného systému, politika bezpečnosti informací

Uzavřený systém bezpečné externí likvidace nosičů dat REISSWOLF je provozován podle jednotných bezpečnostních standardů – s respektováním přísnějších regionálních zákonů či norem.
Dodržování standardů bezpečnosti je kontrolováno poskytovatelem a příjemcem franchisingu, zákonem stanoveným dozorčím úřadem a samozřejmě i zákazníkem. Součástí reglementu REISSWOLF v ČR jsou norma DIN 66399  a příslušné zákony.
Legislativa
Ve společnosti REISSWOLF je ustanoven Bezpečnostní ředitel, který je odpovědný za dodržování platných právních předpisů o ochraně dat a utajovaných informací.
Politika integrovaného systému

Společnost REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o. je již řadu let spojována s vysokými bezpečnostními standardy, spolehlivostí a kvalitou poskytovaných služeb. Proto s cílem rozvoje společnosti a zvyšování prestiže značky REISSWOLF® vyhlašuje vedení společnosti tuto politiku kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti informací:

  • naším cílem je docílit dlouhodobého rozvoje a prosperity společnosti a pokračovat v budování naší pověsti uznávaného profesionálního a spolehlivého partnera s celorepublikovou působností
  • pravidelně sledujeme požadavky a přání našich zákazníků a zajišťujeme případně řešení na míru, která jsou profesionální, bezpečná, hospodárná, ekologická, v souladu se zákonnými předpisy a přísnými bezpečnostními standardy společnosti
  • snažíme se o stálé zvyšování kvalifikace a zkušeností zaměstnanců odborným výcvikem a poskytováním informací zaměřených kromě jiného na ochranu životního prostředí, kvalitu prováděných služeb, bezpečnost informací a na úsporu energie
  • používáme takový systém likvidace, který končí ekologickým zpracováním, a tím šetříme životní prostředí
  • zajišťujeme preventivní opatření při dodržování bezpečnostních standardů, technicky i ekonomicky optimální řešení bezpečnostního systému vždy provádějí pouze odborně způsobilí a prověření zaměstnanci

 

 

  • neustálým sledováním environmentálních aspektů a pravidelným vyhodnocováním jejich dopadů na životní prostředí se snažíme o minimalizaci dopadů činností společnosti na životní prostředí
  • zavazujeme se k racionálnímu, efektivnímu a trvalému snižování energetické náročnosti našich objektů
  • podporujeme nákup energeticky úsporných produktů a služeb
  • zavedení integrovaného systému managementu nám pomáhá k trvalému zlepšování ve všech oblastech našich činností a zejména ve zvyšování kvality, v péči o životní prostředí, bezpečnosti informací
  • vedení společnosti se tímto zavazuje k zajištění dostupnosti zdrojů potřebných k rozvíjení a uplatňování zavedených systémů managementu a k neustálému zlepšování jeho efektivnosti

 

Výše uvedená politika integrovaného systému managementu je závazná pro všechny zaměstnance.

 

V Kralupech nad Vltavou dne 18. 2. 2020

Ing. Vlastimil Balín
představitel pro integrovaný systém,
jednatel společnosti

Zelená firma

Iso

 

ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN EN ISO 27001:2014

 

Oddělovač

REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.
U Dýhárny 1162
278 01 Kralupy nad Vltavou

Email: rw@reisswolf.cz
Telefon:

(+420) 315 722 821

(+420) 773 01 02 03

 

FacebookInstagramLinkedInYoutube

REISSWOLF SKARTACE ARCHIVACE DIGITALIZACE CERTIFIKÁTY

O společnosti

Naši vlci

Lidé

Odkazy na instituce

RW v Evropě

Vypusť vlka do lesa

Ochrana osobních údajů

Skartace dat

Bezpečnostní nádoby

Likvidace dat

Doprava

Cyklus skartace dat

Archivace dat

 

 

Digitalizace dat

 

NBÚ certifikáty

ISO 9001

ISO 14001

ISO 27001

 

© 2016 REISSWOLF likvidace dokumentů a dat s.r.o. All Rights Reserved, Developed by 5Q
Kontaktujte nás
Děkujeme vám za váš zájem o naše služby v oblasti skratace, archivace a digitalizace. Zavolejte nám nebo napište pro bližší informace.
+420 773 01 02 03
obchod@reisswolf.cz
x