Likvidace dat

Společnost REISSWOLF při vykonávání předmětu svého podnikání rozlišuje likvidaci nosičů dat na jednotlivé systémy likvidace podle druhu nosiče a způsobu zaznamenání dat na nosič.

LD - Likvidace dat - likvidace nosičů dat se zakódovanými informacemi, nosiče dat převážně z umělé hmoty - CD nosiče, diskety, magnetické pásky, videokazety, filmy, platební a identifikační karty, vkladní knížky, losy, kupóny, fotografie a laminované průkazy.

LM - Likvidace mikrofiší - likvidace nosičů dat se zobrazením informací ve zmenšené podobě, nosiče dat z umělé hmoty - mikrofiše a mikrofilmy.

LP - Likvidace písemností - likvidace nosičů dat převážně z papíru - veškeré dokumenty, dopisy, faktury, dodací listy, poznámky, kartotékové listy, formuláře, příručky, knihy, výkresy, mapy, šeky, poukázky a doklady.

LH – Likvidace pevných disků (HDD) – likvidace pevných disků používaných ve výpočetní technice. Likvidaci provádíme mechanicky nebo elektronicky na speciálním zařízení (lze realizovat přímo u zákazníka a s dozorem)

K likvidaci jsou přijímány nosiče dat včetně pořadačů s mechanikou, sponek, vazačů, provázků, obálek, pytlů, plastových a jiných obalů.Více informací o skartaci a společnosti REISSWOLF se dozvíte zde.

Zelená firma

Iso

Iso

ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN EN ISO 27001:2014

ČSN EN ISO 50001:2012

Oddělovač

REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.
U Dýhárny 1162
278 01 Kralupy nad Vltavou

Email: rw@reisswolf.cz
Telefon:

(+420) 315 722 821

(+420) 773 01 02 03

Facebook